http://www.arion.witryna.info/

Skład chóru

CHÓR MĘSKI „ARION” w KOŚCIANIE


Dyrygenci
:


Janusz Maćkowiak

Członkowie chóru - Skład Zarządu

Prezes Zarządu:           Frąckowiak Bronisław

Wiceprezes:                 Frąckowiak Piotr
Sekretarz:                    Skrobała Michał
Skarbnik:                     Szudra Edward
Kronikarz:                    Roman Potok
Gospodarz:                   Lechosław Ratajczak


Pozostali członkowie chóru:

. Burnus Bartłomiej

. Chudziński Zbigniew

 • Domański Zygmunt
 • Frąckowiak Jan
 • Gramza Ryszard
 • Hampelski Kazimierz
 • Kuśnierek Kazimierz
 • Lubiński Lech
 • Mania Leszek
 • Merczyński Walenty
 • Morawski Wojciech
 • Olejniczak Sławomir
 • Olejniczak Dawid
 • Przybylski Krzysztof
 • Raczkowski Konrad
 • Smudziński Paweł
 • Szłapka Ryszard
 • Szwarc Konrad
 • Szczepaniak Stanisław
 • Tomczak Robert

 

Członkowie honorowi Chóru

Kaczor  Kazimierz

. Mazantowicz Zbigniew 

 

 

 

Historia chóru

Chór powstał jesienią 4 października 1924 r., a jego inicjatorami i założycielami byli: Stanisław Józef Wojciechowski – organista, kompozytor i dyrygent, lekarz dr J. Dirbach (autor nazwy zespołu), dr Emanuel Twórz, Franciszek Stróżyk, Ignacy Andrzejewski, Henryk Bajon, Władysław Domagała, Władysław Kmiećkowiak, Antoni Kurowski, Julian Kuzdowicz, Wincenty Marciniak, Edmund Marciniak, Józef May, Feliks Lenart, Hipolit Nowakowski, Piotr Trąbka oraz Teodor Walenciak.
Początkowo Trzon ”Arionu” stanowili śpiewacy chóru kościelnego.
Arioniści wystawiali operetki i opery, organizowali wieczornice. W 1927 r. kościańscy chórzyści śpiewali przed prezydentem Ignacym Mościckim. Stanisław Wojciechowski prowadził chór do 1951 r. W okresie przedwojennym i w pierwszych latach po wojnie ”Arion” koncertował z udziałem solistów scen poznańskich, wystawiał też jednoaktowe opery i operetki. W okresie dyrygentury muzyka i kompozytora Tadeusza Emila Kościowa (1951-1987) chór odniósł szereg dalszych sukcesów artystycznych, zdobywając I miejce i Łańcuch Przechodni na okręgowych zawodach śpiewaczych w 1947r. W 1971 r. zdobył IV miejsce Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Partyzanckiej w Kraśniku Lubelskim. Uczestniczy w corocznych Wojewódzkich Świętach Pieśni i Muzyki, zdobywając wyróżnienia. Kilkakrotnie brał udział w Wielkopolskich ”Dniach Muzyki” w Dusznikach Wlkp., uzyskując tam w 1990 r. Srebrną ”Maskę Orfeusza”. Jest także laureatem ”Srebrnej Liry” (Rydzyna 1986) oraz dwukrotnym laureatem Nagrody Twórczej Miasta Kościana (za 1986 i 1992 r.). W bogatym repertuarze zespołu znajdują się zarówno pieśni świeckie (patriotyczne, żołnierskie, ludowe, tańce narodowe), jak i pieśni religijne (w tym kolędy i pastorałki). Ich autorami są głównie polscy kompozytorzy: Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Feliks Nowowiejski, Stanisław Moniuszko, ks. Józef Surzyński, Wacław Lachman, Zygmunt Noskowski, Karol Kurpiński, Bolesław Wallek-Walewski i inni. Chórzyści śpiewają w różnych środowiskach – nie tylko na Ziemi Kościańskiej, ale także w odległych zakątkach kraju podczas wycieczek turystyczno - koncertowych. Kolejnym dyrygentem chóru w latach 1987-1989 była Joanna Szwarc, ówczesna nauczycielka Państwowego Ogniska Muzycznego w Kościanie. Pod jej kierunkiem artystycznym ”Arion” wystąpił po raz pierwszy poza granicami kraju – w Breitungen (NRD). Od stycznia 1989 r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem ”Arionu” był mgr Zygmunt Cichocki, który w swej pracy kultywował tradycyjny repertuar chóru oraz sięgał po nowe utwory, tworząc własne kompozycje dla potrzeb arionistów. Warto zaznaczyć, że nadal w repertuarze chóru znajduje się szereg oryginalnych kompozycji i opracowań Tadeusza Kościowa, zmarłego w 1997 r.

Patronat nad chórem sprawowali: Powiatowy Dom Kultury (1957-1975) oraz PP ”Metalchem-Kościan” S.A. (1975-1991). Od stycznia 2004 r. ”Arion” wrócił pod opiekuńcze skrzydła Kościańskiego Ośrodka Kultury, z którym współpracuje od szeregu lat, dzięki życzliwości i uprzejmości pani dyrektor Małgorzaty Koski, a od 1.08.2008 dyrektora Janusza Dodota.

Kolejnymi prezesami Zarządu ”Arion” byli: Franciszek Stróżyk (1924-1949), Władysław Kmiećkowiak (1949-1950), Antoni Żurczak (1950-1951), Stefan Kubacki (1951-1965), Brunon Rother (1965-1974), Albin Borowski (1974-1978), Józef Kubicki (1978-1984), Bronisław Frąckowiak (1984-1988), Wiktor Walorek (1988-2002), Jan Michalak (2002-2008),  Zdzisław Szłapka (2008 - 2013), od 29 stycznai 2013 r. Bronisław Frąckowiak.

Kolejnymi dyrygentami chóru „Arion” byli: Stanisław Józef Wojciechowski, Tadeusz Emil Kościów, Stanisław Wietrzyński, Joanna Szwarc, Zygmunt Cichocki, asystenci dyrygenta: Izabela Woźniak (2006-2007), Dorota Maćkowiak (03.01.2005 - 01.08.2017 r.)

Obecnie dyrygentem chóru „Arion” jest: Janusz Maćkowiak (od 01.08.2017 r).


Pod kierunkiem mgr Zygmunta Cichockiego arioniści byli oklaskiwani nie tylko w kraju, ale również w Niemczech, Włoszech, Austrii, Czechach i we Francji. Śpiewali z okazji audiencji generalnej Jana Pawła II (1.09.1995 r.). Wśród odznaczeń i wyróżnień od Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody Poznańskiego i Leszczyńskiego, od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – arioniści cenią sobie szczególnie uznanie miejscowych władz, w tym dyplomy honorowe ”Pro Publico Bono”, przyznane przez Miejską Radę Narodową w Kościanie w 1986 r. Dnia 22.04.2009 r. Burmistrz Miasta Kościana w dowód uznania za zasługi dla rozwoju ruchu chóralnego w Kościanie przyznał Stowarzyszeniu Chór Męski „ARION” Nagrodę Miasta Kościana „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej XXIII Dni Kościana, w dniu 5 czerwca 2009.

Członkowie chóru od 1924 – 1939 r.

Augustyniak, Dembiński Antoni, Twórz Edward, Walenżyk Seweryn, Mirkiewicz, Kmiećkowiak Władysław, Ogryczak Jan, Hauser, Fellman, Zborowski Antoni, Kurowski Wiktor, Ostrowski Ludwik, Jankowski, Marciniak Wincenty, Kuzdowicz Julian, Walenżyk Adam, Pietrzak, Matuszewski Władysław, Szafranek Tadeusz, Żurczak Józef, Kmiećkowiak Edward, Brzeziński Zbigniew, Posała Edmund, Wójcik Feliks, Białachowski Lech, Wojda Piotr.

Członkowie chóru od 1945 roku.

Ambroży Stefan, Bartkowiak Edmund, Bąkowski Mieczysław, Biernacki Antoni, Biernacki Felicjan, Błażejewski Wacław, Borowski Albin, Czabajski Czesław, Danielczyk Władysław, Dera Maksymilian, Derda Bernard, Domagała Jerzy, Domański Zygmunt, Frąckowiak Bronisław, Frąckowiak Jan, Frąckowiak Piotr, Florkowski Józef, Gabler Zygmunt, Gapik Edward, Gramza Ryszard, Grzempa Edward,Gumpert Krzysztof, Herman Jan, Hoffmann Jerzy, Hoffmann Tadeusz, Humski Franciszek, Janiak Mikołaj, Janiszewski Jerzy, Jędrzejczak Bohdan, Jurdeczka Adam, Kaczmarek Henryk, Kaczor Kazimierz, Kaczor Stanisław, Kasprzak Edward, Kąkolewicz Andrzej, Kąkolewicz Edward, Kmiećkowiak Edward, Kmiećkowiak Władysław, Klupsz Celestyn, Konieczny Wiesław, Kozak Stanisław, Kraśniewski Józef, Kubacki Andrzej, Kubacki Stefan, Kubicki Józef, Kurowski Jan, Kuśnierek Kazimierz, Leciej Jan, Lenart Feliks, Leonarczyk Marian, Losiak Edmund, Losiak Leon, Ludwiczak Edward, Maciejewski Tadeusz, Maćkowiak Dorota, Maćkowiak Janusz, Maćkowski Stanisław, Maćkowski Stefan, Mania Leszek, Mańkowski Stanisław, Marciniak Wincenty, Maślak Janusz, Mazantowicz Zbigniew, Merczyński Walenty, Michalak Henryk, Michalak Jan, Michalak Stanisław, Mielcarek Lucjan, Morawski Wojciech, Muńko Bolesław, Muńko Marian, Olejniczak Dawid, Olejniczak Sławomir, Olejnik Jerzy, Pikosz Kazimierz, Polak Marek, Potok Roman, Raczkowski Konrad,  Ratajczak Lechosław, Rękoś Jan, Roszak Zdzisław, Rother Brunon, Rudawski Marcin, Rowiński Paweł, Rowiński Romuald, Skrobała Michał, Smudziński Paweł, Sobczak Marcin, Stróżyk Edward, Szafranek Tadeusz, Szczepaniak Stanisław, Szłapka Ryszard, Szłapka Zdzisław, Szudra Edward, Szumnarski Józef, Szuster Kazimierz, Szwarc Marian, Szyguła Stanisław, Tomczak Robert, Walenżyk Adam, Walorek Wiktor, Wawrzyniak Józef, Wdowicki Józefat, Winkler Jan, Witak Edward, Włodarczak Zdzisław, Woźniak Stanisław, Zieliński Jerzy, Żurczak Antoni.

 

Legenda o Arionie

Około 620 roku przed naszą erą przyszedł na świat w Metymnie na wyspie Lesbos poeta i muzyk zwany Arionem. Będąc już sławny, jako twórca artystycznego w formie dytyrambu, żył na dworze swego protektora i przyjaciela Periandra, namiestnika Koryntu. Herodot podaje o nim legendę, którą spopularyzował Schlegel w pięknej balladzie, nazywając Ariona "mistrzem tonów". Legenda głosi, że pewnego razu Arion wracał z podróży artystycznej po Italii i Sycylii do Koryntu, wioząc bogate dary. Załoga okrętu postanowiła podstępnie zrabować mu skarby, jego zaś pozbawić życia. Arion uprosił żeglarzy, aby pozwolili mu raz jeszcze popisać się swą sztuką. Ubrał się w najbogatsze szaty, z kitarą w ręku, stanął na pomoście okrętu, skąd po wykonaniu wspaniałej arii rzucił się w morskie fale. Żeglarze zajęci podziałem łupów nie zauważyli jednak, jak szczęśliwy był los Ariona. Przepływający obok okrętu olbrzymi delfin wziął Ariona na swój grzbiet i poniósł do wybrzeża u stóp góry Tenaron, skąd pieśniarz zdrów wrócił do Koryntu. Po pewnym czasie przybył do Koryntu także i ów okręt. Zapytani o Ariona żeglarze oświadczyli, że pozostawili go zdrowym w Tarencie. Rozgniewany tym kłamstwem Periander rozkazał wszystkich łupieżców ukrzyżować. Jeszcze przez kilka wieków, na pamiątkę legendarnego wydarzenia widniał na stokach góry Tenaron pomnik, przedstawiający człowieka siedzącego na rybie, trzymającego kitarę w ręku.

Poezja Ariona na przestrzeni 2600 lat niestety zaginęła. Znaczenie jego polega między innymi na tym, że ukształtował i uszlachetnił jedną z form rytmiki poezji lirycznej, zwaną dytyrambem. Dytyramb to pieśń pochwalna, utwór wychwalający i sławiący ludzkie czyny. Arion pierwszy wprowadził te pieśni w wykonaniu chóru, z czego później rozwinęła się poezja dramatyczna.

Imię pół-legendarnego poety Ariona dziwnym trafem przetrwało do dziś i żyje wśród wielu męskich chórów zarówno w naszym kraju, jak i w kręgach artystycznych polonii zagranicznej.

Także i nasz zespół u zarania swych dziejów przyjął nazwę owego mitologicznego śpiewaka.Dnia 15 czerwca 2007 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę urodzin Tadeusza Emila Kościówa (1907 – 1997), przez wiele lat związanego z Chórem „ARION”.

Tablica pamiątkowa została zamontowana na budynku nr 15 przy ul. Wielichowskiej w Kościanie.

Tadeusz Emil Kościów od 1951 roku pełnił funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Chóru Męskiego „ARION” w Kościanie. Jako kompozytor stworzył wiele kantat, tryptyków, kompozycji religijnych, pieśni, kolęd oraz kompozycji do tekstów naszych wieszczów narodowych. Po 36 latach pracy z „ARIONEM” odszedł z chóru. Nie zaprzestał jednak owocnej pracy kompozytorskiej. Dnia 26 lipca 1997 po długiej chorobie zmarł w Kościanie.
ArionArion