http://www.arion.witryna.info/
9552 A 4ArionArionArion

Stowarzyszenie Chór Męski „ARION” w Kościanie

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej.

Jesteśmy organizacją samorządową. Terenem działania naszego Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedzibą jego władz, miasto Kościan.


Nasze główne cele to:

1. Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku własnym, regionie i kraju;

2. Popularyzacja i upowszechnianie pięknych tradycji polskiej pieśni chóralnej wśród różnych grup społecznych i w różnych środowiskach;

3. Społeczno-wychowawcze działanie na rzecz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

 

Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Prowadzimy działalność statutową na rzecz ogółu społeczności i aby nasz śpiew chóralny nie zamilkł, potrzebne są jednak środki finansowe.


Szanowni Państwo – Drodzy Sponsorzy i Przyjaciele, składamy serdeczne podziękowania za wszystkie wpłaty, dokonane do tej pory na nasze konto w ramach 1%.

Jednocześnie wszystkich, którzy zechcą przeznaczyć 1% swojego podatku na naszą rzecz, bardzo zachęcamy i z góry dziękujemy:)

Członkowie Chóru Męskiego „ARION”